Váš nákup obsahuje
 0 produktů v ceně 0 Kč

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Ochrana osobních údajů
 2. Registrace
 3. Výběr zboží
 4. Průběh objednávky
 5. Storno, potvrzení a závaznost objednávky
 6. Platební podmínky
 7. Doprava
 8. Zjištění stavu vyřízení objednávky
 9. Dodací lhůta
 10. Převzetí zboží
 11. Oběh dokladů
 12. Vrácení zboží v zákonné lhůtě
 13. Reklamační řád

Body 1., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12. a 13. tvoří obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy mezi společností Woodgrain s.r.o. a zákazníkem. Učiněním objednávky projevujete svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech www.servisprohudebniky.cz, www.drevorezba.cz, www.naradistubai.cz, jejichž provozovatelem je Woodgrain s.r.o.. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Vymezení pojmů

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Nabídka je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.

Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.

Kontaktní údaje

Název: Woodgrain s.r.o.
Sídlo: náměstí Republiky 101, 346 01 Horšovský Týn
IČ: 27135861
Zapsaná: C 26285 vedená u rejstříkového soudu v Plzni
Telefon: +420 608 776 078
Email: info@woodgrain.cz
Kontaktní adresa: náměstí Republiky 101, 346 01 Horšovský Týn
Ověření údajů o prodávajícím zde.

Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.

1. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.

Písemná komunikace

V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresy kupujícího uvedené v objednávce.

Písemná komunikace mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem může probíhat i prostřednictvím datové schránky.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

2. Registrace

Registrace individuálního uživatele

Nákup v našem internetovém obchodě můžete uskutečnit dvojím způsobem.

1) Po volbě požadovaného zboží a jeho přidání do košíku můžete pouze vyplnit svoje kontaktní údaje včetně platného telefonního (nutný pro případně ověření a potvrzení vaší objednávky) nebo emailového kontaktu a objednávku odeslat.

2) Pro jednodušší práci s naším internetovým obchodem a opakované nákupy je vhodnější registrace uživatele. Zvolte odkaz „Registrace“ na hlavní stránce a vyplňte své přihlašovací jméno a heslo (doporučujeme zvolit jednoslovné údaje bez diakritiky). Po vyplnění kontaktních údajů můžete jednoduše opakovaně používat náš internetový obchod bez dalšího zadávání údajů. Stačí kliknout na odkaz Přihlásit a zadat své uživatelské jméno a heslo.

Vaše registrační údaje vám zašleme e-mailem.

Registrace organizací a živnostníků

Naše internetové obchody umožňují nákup zboží i organizacím, školným institucím a živnostníkům (např. školám, řemeslníkům, houslařům apod.). Těmto klientům nabízíme možnost platby fakturou. Živnostníkům je první objednávka zasílána vždy na dobírku nebo po platbě předem, na fakturu druhá a další objednávka.

3. Výběr zboží

Zboží je rozděleno do jednotlivých oddělení (např. Nástroje a nářadí, Nářadí pro houslaře, Materiály, Nože), které jsou zobrazeny na hlavní grafické liště. Při postupném "zanořování" se do jednotlivých podkategorií se můžete snadno orientovat podle navigačního sloupce vlevo nebo navigačního řádku nahoře. Tyto moduly umožňují jednoduchý pohyb ve struktuře menu a dvojí kontrolu. Využít můžete i funkci vyhledávání. V případě, že znáte katalogové číslo požadované položky, doporučujeme používat možnost „Objednání podle katalogových čísel“.

Zboží můžete přímo přidávat do košíku, jeho odkaz se zobrazuje vpravo nahoře v položce „Váš nákup obsahuje“ Dopracujete-li se jedním ze zmíněných způsobů ke zboží, které vás zajímá, kliknutím na jeho název získáte podrobnější informace o něm a možnost uložení do nákupního košíku.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

4. Průběh objednávky, popis nakupování

Pokud máte zboží již vybráno, postupujte dle níže uvedených pokynů.

 • Nejste-li zaregistrováni, zaregistrujte se (registrace není povinná a nutná, pro opakované nákupy je však nejvýhodnější).
 • Jste-li zaregistrováni, přihlaste se pomocí svého uživatelského jména a hesla, které jste zvolili při registraci.
 • Jste-li přihlášeni, najděte zboží, které jste si vybrali, a vložte je do virtuálního nákupního košíku pomocí tlačítka „Koupit“. Specifikujte přitom počet kusů, o který máte zájem. V pravé horní části obrazovky se zobrazí informace o aktuálním počtu položek v košíku a celkové ceně nákupu. Ve výběru zboží můžete dále pokračovat a po ukončení nákupu kliknout na odkaz košíku „Váš nákup obsahuje“. Zde můžete zvolit přechod do Poklady a nebo zboží v košíku dále editovat (měnit množství jednotlivých položek nebo položku zcela smazat).
 • Pokud jste přihlášeni a přejdete do položky „Pokladna“, uvidíte již vyplněné vaše kontaktní údaje. Pokud registrovaní nejste, musíte údaje ručně vyplnit. Nezapomeňte vyplnit požadovaný způsob platby, popř. email či telefonní číslo (údaje nutné pro potvrzení objednávky).
 • Následně můžete objednávku odeslat (po poslední kontrole údajů v sekci Rekapitulace objednávky). Obratem obdržíte potvrzovací email, ve kterém bude zrekapitulována celá vaše objednávka včetně kontaktních údajů.

5. Storno, potvrzení a závaznost objednávky

Po provedení objednávky máte právo provést storno objednávky nebo její části, a to jakýmkoliv běžným komunikačním prostředkem, nejlépe e-mailem. Rozhodným okamžikem provedení storna je okamžik, kdy se o něm dozvíme.

Pokud vámi objednané zboží není dostupné, máme i my právo objednávku nebo její část stornovat.

Pokud dojde k nenadálému zvýšení ceny objednaného zboží, upravuje se objednávka dle platných cen. O této skutečnosti vás budeme neprodleně informovat. Pokud budete s novou cenou souhlasit, je objednávka platná, pokud ne, bude objednávka nebo její část stornována.

Pokud bude zboží nedostupné nebo ho nebudeme schopni dodat v běžné dodací lhůtě, budeme vás o této skutečnosti informovat v administraci objednávky u jednotlivé položky. I v tomto případě máte právo od objednávky odstoupit.

Vaše objednávka může být naší stranou ověřována. Ověření objednávky provádíme telefonicky. Při odeslání vaší objednávky také obdržíte e-mail s uvedením vámi vyplněných údajů. Oznámení obsahuje číslo objednávky. Tento informativní e-mail však neslouží jako potvrzení objednávky.

V případě platby dobírkou (při dodání) máte možnost objednávku nebo její část stornovat až do jejího odeslání. Naše strana může objednávku nebo její část stornovat vždy pouze předtím, než vám ji sami potvrdíme.

Pokud již objednávku nemůže stornovat žádná ze stran, stává se objednávka závaznou. Tímto okamžikem je de iure uzavřena kupní smlouva. De facto je kupní smlouva uzavřena až tehdy, když nemáte možnost od ní odstoupit dle bodu 12 Zjistíte-li kdykoliv před převzetím zboží, že vám uskutečnění nákupu nevyhovuje, informujte nás o tom prosím neprodleně, abychom vzniklou situaci mohli rychle řešit (např. abychom se vám zbytečně nesnažili doručit zboží, které nám stejně posléze vrátíte). Pozor, právnické osoby (tj. ty, které uvádějí ve fakturačních údajích IČ) nemají možnost od kupní smlouvy odstoupit dle bodu 12, protože v jejich případě je kupní smlouva uzavírána dle obchodního, nikoliv občanského zákoníku. Při prodeji podnikatelům je tedy v okamžiku, kdy se objednávka stala závaznou, kupní smlouva uzavřena de iure i de facto.

6. Platební podmínky

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než v objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená v objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

Zaplatit za zboží je možné těmito způsoby:

 • platba dobírkou (hotovostní platba při dodání zboží)
 • platba převodem z účtu (fakturou) po obdržení zboží (tuto možnost platby nabízíme pouze stálým klientům z řad živnostníků a školským zařízením)

V případě hotovostní platby na dobírku připomínáme, že je vhodné si na předpokládaný den dodání připravit dostatečný finanční obnos (nejlépe přesnou částku), jinak vám nemůže být zásilka vydána. Česká pošta umožňuje v případě vaší nepřítomnosti uložení zásilky na poště a její následné vydání kdykoli v provozní době pošty.

Pokud jste naším opakovaným a důvěryhodným zákazníkem, je možné se dohodnout na platbě klasickou fakturou, tj. zboží vám bude dodáno a vy jej zaplatíte ve stanovené době splatnosti. Rozhodnutí o tomto způsobu platby si však plně vyhrazujeme do své moci.

7. Doprava

Ceník dopravného je stejný pro platby dobírkou i fakturou:

 • paušální sazba poštovného a balného v rámci ČR při jakémkoli objemu objednávky - 150 Kč včetně DPH. V případě balíkovny 79 Kč.
 • sazba poštovného a balného v rámci zemí EU je kalkulována individuálně podle objemu objednávky (viz odkaz Dodací podmínky).

Internetový obchod Drevorezba.cz vybírá způsob dopravy individuálně dle charakteru nakoupeného zboží z následujících možností, resp. po osobní dohodě:

Balík, popř. cenné psaní u České pošty: Zásilky do hmotnosti 30 kg a hodnoty obsahu do 100 000 Kč.

V případě, že zásilka není na první pokus doručena, je uložena na nejbližší poště, kde je možno si ji vyzvednout.

Smluvní přepravci: Zásilky objemnější a o hmotnosti přesahující 30 kg.

Vlastní dopravu Drevorezba.cz: Dle individuální dohody se zákazníkem.

Uvedené ceny dopravného a balného platí pouze při zasílání zboží v rámci České republiky a zemí EU. Při dodávkách do ostatních zemí vycházíme z aktuálního ceníku České pošty. O cenách dopravy vás budeme informovat.

8. Zjištění stavu vyřízení objednávky

Pokud se budete zajímat o aktuální stav vyřízení vaší objednávky (připomínáme, že od nás vždy obdržíte souhrnné informace o objednávce e-mailem), navštivte po přihlášení na hlavní stránce (tlačítko "Přihlásit se") sekci "Moje nákupy", kde naleznete podrobnější informace. Více informací o systému sledování stavu vyřízení nákupu naleznete zde

9. Dodací lhůta

Běžná dodací lhůta zboží činí 5 pracovních dnů od provedení objednávky položek, které jsou k dispozici skladem, v případě zboží na objednávku se doba dodání pohybuje od 1 do 8 týdnů (přesnější doba dodání je uvedena u konkrétní položky), ve výjimečných případech (nedostupnost zboží ve velkoskladu v Německu) může být dodací lhůta 1 - 3 měsíce.

10. Převzetí zboží

Vážení zákazníci, prosíme, abyste ihned při převzetí zkontrolovali, zda je zásilka kompletní a zda zboží není poškozené (pokud máte pochybnosti, otevřete balík přímo na poště před kompetentním pracovníkem). Pouze tak lze zajistit, aby byla vyvozena odpovědnost přepravce při případném nekompletním doručení nebo poškození zásilky. Pokud zásilku nebudete považovat za kompletně a bezvadně doručenou, požádejte přepravce o sepsání protokolu, v němž uvedete své námitky. O vašich námitkách nás prosím neprodleně informujte, abychom je mohli co nejdříve řešit. Jestliže své námitky neuplatníte vůči přepravci při převzetí, ale uplatníte je vůči nám až po převzetí, je sice vždy možné situaci individuálně řešit, ale v těchto případech již nemůžeme zaručit, že vám bude bezezbytku vyhověno. Při převzetí kontrolujte zejména neporušenost vnějšího obalu, kompletnost dodávky a obsahu balíku.

11. Oběh dokladů

Podle druhu použité dopravy se může lišit způsob a termín dodání dokladů vztahujících se k zakoupenému zboží. V případě doručení přepravními službami nebo vlastními prostředky bude spolu se zásilkou doručena také faktura. V případě, že by doklad chyběl, rádi vám ho zašleme.

12. Vrácení zboží v zákonné lhůtě

(tento bod je platný pouze při prodeji konečným spotřebitelům - nikoliv podnikatelům, kteří ve fakturačních údajích uvádějí IČ)

U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Vyjádření prodejce, zda bude žádosti o vrácení zboží vyhověno a zda jsou splněny všechny podmínky, bude spotřebiteli oznámeno do 30 dnů od data doručení vraceného zboží na adresu prodávajícího. V kladném případě bude zákazníkovi vrácena plná cena zboží a fakturované náklady na přepravu a balné (zákazníkovi nejsou hrazeny náklady na dopravu vráceného zboží zpět naší firmě), a to buď poštovní poukázkou nebo na bankovní účet dle požadavků zákazníka. V záporném případě bude zákazníkovi zboží odesláno zpět na jeho náklady.

Berte prosím na vědomí, že lhůta na vrácení zboží neznamená v žádném případě lhůtu na 14-denní testování zboží, čímž by zřejmě nebyly splněny podmínky pro vrácení zboží, ale aby měl zákazník čas v klidu zásilku odeslat, pokud to nemůže udělat ihned po převzetí.

13. Reklamační řád - Woodgrain s.r.o. - platný od 1.1.2018

Tento reklamační řád platí na všech provozovnách společnosti.

Článek 1

Úvodní ustanovení:

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 • je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
 • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
 • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

Článek 2

Uplatnění reklamace:

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Kupující může uplatnit reklamaci zasláním reklamovaného zboží poštou na adresu prodejce. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Článek 3

Lhůta pro uplatnění práv:

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

Článek 4

Vyřízení reklamace:

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží. Pokud kupující zasílá reklamované zboží na adresu prodávajícího, bude mu také zboží (opravené, vyměněné), po vyřízení reklamace, zasláno na jeho adresu pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Článek 5

Jakost při převzetí:

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku , tedy:
 • zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

  Článek 6

  Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy:

  Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 5. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu. Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

  Článek 7

  Náklady reklamace a řešení sporů:

  Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady. Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů zejména na systém www.vasestiznosti.cz, případně na příslušný soud.

  Článek 8

  Smluvní záruka za jakost:

  Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného. Tento reklamační řád je účinný od 1. ledna 2018.